حمل و نقل مواد اولیه کارخانجات پاک چوب

بازدید: 3413نفر 20 مرداد 1397
گروه صنعتی پاک چوب، برای جابجابی مواد اولیه جهت خطوط کارخانجات تصمیم به تغییر روند پیشین حمل و نقل مواد اولیه خود نمود و همزمان با حمل و نقل جاده ای ، برای اولین بار در کشور، در مرداد ماه سال 1397 از ناوگان حمل و نقل ریلی نیز برای بهبود شرایط گذشته استفاده نمود.

گروه خبری: اخبار شرکت