شرکت کشت و صنعت

در امتـداد طبیـعت

گروه صنعتی پاک چوب با سابقه طولانی فعالیت در زمینه تولید اوراق فشرده چوبی، مشتمل بر چهار شرکت صنعتی می باشد.
این مجموعه در راستای تولید و ایجاد اشتغال و اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادی (اجرای 75 هزار هکتار زراعت چوب) به منظور حفاظت از جنگل ها و محیط زیست، صیانت از منابع ملی، توسعه اقتصادی و فراهم نمودن بستری مطمئن برای جوانان جویای کار، جلوگیری از خروج ارز و خود کفایی در خصوص تأمین مواد اولیه برای کارخانجات گروه صنعتی پاک چوب طرح زراعت درختان جنگلی با سرعت رشد بالا را در قالب شرکت کشت و صنعت پاک چوب در دستور کار خود قرار داده است.
مراحل اجرایی پروژه کشت و صنعت پاک چوب پس از تحویل زمینی به مساحت 584.6 هکتار از اراضی بایر در مورخ 94/08/23 با تهیه نقشه های توپوگرافی اراضی آغاز گردید.
پس از طراحی نقشه ها عملیات تسطیح با حجمی بالغ بر 11 میلیون متر مربع خاک بوسیله 175 دستگاه ماشین آلات تسطیح در مورخه 94/09/14 آغاز و ظرف مدت 6 ماه عملیات خاکی تکمیل گردید.
در فاز اول 125 هزار اصله نهال اکالیپتوس در زمینی به وسعت 70 هکتار از اراضی شرکت ، در مورخ اسفند 94 کشت شد.
در بهار سال 96 پس از تکمیل ایستگاه پمپاژ و شبکه آبیاری مجموعه ، طی مدت سه ماه کل اراضی باقیمانده شرکت با وسعت حدود 500 هکتار و تعداد 900هزاراصله نهال کشت شد.

تعداد نهال کاشته شده مزارع پاک چوب :

1200000

تعداد نهال توزیع شده رایگان :