آمار و ارقام

یک استادیوم ورزشی = نیروی انسانی پاک چوب

یک استادیوم ورزشی = نیروی انسانی پاک چوب

اشتغال برای بیش از نهصد و پنجاه نفر بصورت مستقیم و بیش از پنجاه هزار نفر بصورت غیر مستقیم

 رکورد دار تنوع محصول

رکورد دار تنوع محصول

با بیش از 5 هزارنوع محصول متفاوت، رکورد تنوع در تولید را شکستیم .

دور دنیا در هفت روز

دور دنیا در هفت روز

با مجموع طول تولید هفتگی انواع محصولات گروه صنعتی پاک چوب می‌توان هر هفته دور استوایی کره زمین را پیمود .

برابری سرعت صادرات پاک چوب با فضاپیما

برابری سرعت صادرات پاک چوب با فضاپیما

گروه صنعتی پاک چوب در اواخرسال 94 صادرات خود را آغاز نمود و با ترمیم زیر ساخت ها برای سرعت بخشیدن به این زمینه، توانسته حجم صادرات محصولاتش را به بیش از 12 برابر برساند .

ممتاز در کشت و صنعت

ممتاز در کشت و صنعت

با کشت و تولید سه میلیون اصله نهال اکالیپتوس و همچنین توزیع رایگان حدود دو میلیون نهال در کمتر از 2 سال، توانستیم جنگلی سبز و انبوه را به منطقه خود بیاوریم.