افتتاح پنجمین کارخانه گروه صنعتی پاک چوب

بازدید: 2108نفر 1 بهمن 1399

پنجمین کارخانه گروه صنعتی پاک چوب تحت عنوان پاک چوب تهران با حضور جناب آقای دکتر رزم حسینی، وزیر محترم صنعت معدن و تجارت، جمعی از مسولان کشوری و استانی و همچنین  مدیران و پرسنل گروه صنعتی پاک چوب در شهرک صنعتی شمس آباد تهران افتتاح شد.
.

The Pakchoob industrial group 's fifth factory under the name of Tehran Pakchoob factory was  inaugurated by the presence of Dr.Razm Hosseini,the minister of mining, industry
and trade , a group of national and provinical officials ,as well as managers and staff of Pakchoob industrial group in Shams Abad industrial town,Tehran.

گروه خبری: اخبار شرکت