کـــمک به طـبـیعت

کـــمک به طـبـیعت
شرکت کشت و صنعت در بهمن ماه سال 1394 فعالیت خود را به منظور صیانت از منابع ملی، توسعه اقتصادی، اشتغالزایی، جلوگیری از خروج ارز و خودکفایی در زمینه تأمین مواد اولیه صنایع چوب کشور و اوراق فشرده چوبی MDF آغاز کرده است و در این راستا اقدام به کشت یک میلیون نهال اکالیپتوس در اراضی این مجموعه نموده است .