آمار و ارقام

جمعیت یک شهر = نیروی انسانی پاک چوب

جمعیت یک شهر = نیروی انسانی پاک چوب

بیش از ششصد نفر اشتغال مستقیم
اشتغال برای حدودا 70 درصد از جوانان تحصیلکرده بومی

رکورد دار تنوع محصول

رکورد دار تنوع محصول

با بیش از 5 هزارنوع محصول متفاوت، رکورد تنوع در تولید را شکستیم .

دور دنیا در هفت روز

دور دنیا در هفت روز

با مجموع طول تولید هفتگی انواع محصولات گروه صنعتی پاک چوب می توان هر هفته دور استوایی کره زمین را پیمود .

برابری سرعت صادرات پاک چوب با فضاپیما

برابری سرعت صادرات پاک چوب با فضاپیما

گروه صنعتی پاک چوب در اواخرسال 94 صادرات خود را آغاز نمود و با ترمیم زیر ساخت ها برای سرعت بخشیدن به این زمینه، توانسته حجم صادرات محصولاتش را به بیش از 12 برابر برساند .

ممتاز در کشت و صنعت

ممتاز در کشت و صنعت

با کشت و تولید سه میلیون اصله نهال اکالیپتوس و همچنین توزیع رایگان حدود دو میلیون نهال در کمتر از 2 سال، توانستیم جنگلی سبز و انبوه را به منطقه خود بیاوریم.